vrhlogoslogo SOD napis-slo

Projekat „Kraška slatkovodna staništa: identifikacija i participativno planiranje očuvanja ugroženih vrsta beskičmenjaka i riba“ / Project „Karst freshwater habitats: identification and participatory conservation planning of threatened invertebrate and fi

vijest 1. logo projekta

Udruženje BIO.LOG u saradnji sa Odonatološkim društvom Slovenije pokrenulo projekat „Kraška slatkovodna staništa: identifikacija i participativno planiranje očuvanja ugroženih vrsta beskičmenjaka i riba“

Udruženje BIO.LOG u saradnji sa Odonatološkim društvom Slovenije provodi projekat „Kraška slatkovodna staništa: identifikacija i participativno planiranje očuvanja ugroženih vrsta beskičmenjaka i riba“. Projekat koji finansira Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) ima za cilj identifikaciju i zaštitu područja značajnih za očuvanje ugroženih životinjskih grupa na području parka prirode Hutovo blato i slivova rijeka Trebižat i Neretva.

CEPF program je osmišljen na način koji bi omogućio što veće očuvanje biološki najbogatijih i najugroženijih regiona svijeta, poznatih i kao vruće tačke biodiverziteta. CEPF je zajednička inicijativa Francuske agencije za razvoj, međunarodne organizacije Conservation International, GEF-Global Environmental Facility, Vlade Japana, Fondacije John D. i Catherine T. MacArthur i Svjetske banke. Osnovni cilj fondacije je da se civilnom društvu obezbijedi uključenje u proces zaštite biodiverziteta.
Projekat se provodi u okviru strateškog pravca 3 u cilju poboljšanje statusa zaštite i očuvanja 44 prioritetna područja biodiverziteta Mediterana.

The BIO.LOG Society in cooperation with the Slovene Odonatological Society (SOD) started a project „Karst freshwater habitats: identification and participatory conservation planning of threatened invertebrate and fish species“

The BIO.LOG Society in cooperation with the Slovene Odonatological Society (SOD) is implementing a project „Karst freshwater habitats: identification and participatory conservation planning of threatened invertebrate and fish species“. The project that is funded by the Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF), aims to identify and protect areas important for the preservation of endangered animal species in the Hutovo blato Nature Park and the Trebižat and Neretva river basins.

CEPF program is designed to enable better preservation of the biologically richest and most endangered regions of the world, also known as hot spots of biodiversity. The Critical Ecosystem Partnership Fund is a joint initiative of l'Agence Française de Développement, Conservation International, the European Union, the Global Environment Facility, the Government of Japan, the MacArthur Foundation and the World Bank. A fundamental goal is to ensure civil society is engaged in biodiversity conservation. The project is being implemented under the strategic direction 3 in order to improve the conservation status and conservation of 44 priority areas of biodiversity in the Mediterranean.

1.jpg10.JPG11.JPG12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.JPG19.JPG2.jpg20.JPG21.JPG22.jpg23.jpg3.jpg4.JPG5.jpg6.JPG7.JPG8.jpg9.JPG
Udruženje za biološka istraživanja i zaštitu prirode „BIO.LOG“ - Society for Biological Research and Protection of Nature BIO.LOG
Ramiza Salčina 7, 71000 Sarajevo -
Bosna i Hercegovina
info@biolog.ba
http://www.biolog.ba