vrhlogoslogo SOD napis-slo

Prezentacija projekta na radionici u Čitluku / Project presentation at the workshop in Čitluk

Vijest 2.U okviru radionice “CEPF - The Mediterranean Basin Biodiversity Hotspot (Hutovo blato, Neretva River and Trebizat River Tributary)” održane u hotelu Brotnjo u Čitluku 28.6.2013. prezentiran je i projekat Udruženja BIO.LOG „Kraška slatkovodna staništa: identifikacija i participativno planiranje očuvanja ugroženih vrsta beskičmenjaka i riba“. Na radionici koju je organizovao Centar za krš i speleologiju predstavljeni su projekti većine korisnika CEPF fonda u Bosni i Hercegovini. Ova radionica bila je odlična prilika za upoznavanje sa ciljevima projekata i planiranje buduće saradnje organizacija angažovanih na očuvanju biološke raznovrsnosti u regionu.

Više o ovoj radionici možete saznati na: http://www.centarzakrs.ba/bh/aktuelnosti/110-radionica-cepf-the-mediterranean-basin-biodiversity-hotspot-ongoing-and-potential-small-and-large-grants-in-bosnia-and-herzegovina.html

Project presentation at the workshop in Čitluk

At the workshop "CEPF - The Mediterranean Basin Biodiversity Hotspot (Hutovo mud, Neretva River and Trebizat River Tributary)" held at Brotnjo hotel in Čitluk on 28/06/2013., we presented the project „Karst freshwater habitats: identification and participatory conservation planning of threatened invertebrate and fish species“that is implemented by BIO.LOG Society. At the workshop that was organized by the Centre for Karst and speleology were presented the projects of the majority of users of CEPF fund in Bosnia and Herzegovina. This workshop was a great opportunity to familiarize with the objectives of other projects and for planning future cooperation with the organizations engaged in the conservation of biodiversity in the region.

More about this workshop can be found at: http://www.centarzakrs.ba/bh/aktuelnosti/110-radionica-cepf-the-mediterranean-basin-biodiversity-hotspot-ongoing-and-potential-small-and-large-grants-in-bosnia-and-herzegovina.html

1.jpg10.JPG11.JPG12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.JPG19.JPG2.jpg20.JPG21.JPG22.jpg23.jpg3.jpg4.JPG5.jpg6.JPG7.JPG8.jpg9.JPG
Udruženje za biološka istraživanja i zaštitu prirode „BIO.LOG“ - Society for Biological Research and Protection of Nature BIO.LOG
Ramiza Salčina 7, 71000 Sarajevo -
Bosna i Hercegovina
info@biolog.ba
http://www.biolog.ba