vrhlogoslogo SOD napis-slo

Istraživanje i identifikacija staništa rijetkih i ugroženih vrsta vilinih konjica, mekušaca i riba na području Neretve, Trebižata i parka prirode Hutovo blato / Research and identification of habitats of rare and endangered species of dragonflies, mollusc

IMG 0121U okviru CEPF projekta „Kraška slatkovodna staništa: identifikacija i participativno planiranje očuvanja ugroženih vrsta beskičmenjaka i riba“ članovi udruženja BIO.LOG u saradnji sa saradnicima i kolegama iz Hrvatske provodili su istraživanje biodiverziteta rijeka Neretve, Trebižata, Bune, Bunice i njihovih pritoka, kao i parka prirode Hutovo blato. Tom prilikom su prikupljani podaci o vrstama koje naseljavaju ova staništa iz skupina vilinih konjica, mekušaca, riba, ali i drugih interesantnih biljnih i životinjskih vrsta.

Cilj istraživanja sprovedenog od 20. do 24. 06. je identifikacija staništa rijetkih i ugroženih vrsta vilinih konjica, mekušaca i riba na području Neretve, Trebižata i parka prirode Hutovo blato.

Research and identification of habitats of rare and endangered species of dragonflies, molluscs and fish in the area of ​​ Neretva, Trebižat and Hutovo blato

Within the CEPF project „Karst freshwater habitats: identification and participatory conservation planning of threatened invertebrate and fish species“ the members of the BIO.LOG Society in cooperation with researchers from Croatia have conducted research of biodiversity of rivers: Neretva, Trebižat, Buna, Bunica and their tributaries, as well as Hutovo blato Nature Park. On this occasion, data on the species that inhabit these habitats, mainly dragonflies, molluscs, fish, as well as other interesting plant and animal species were collected.

The aim of the research conducted from 20. to 26. June is the identification of habitats of rare and endangered species of dragonflies, molluscs and fish in the area of ​​the Neretva, Trebižat and Hutovo blato.

Pogledajte i galeriju slika:

1.jpg10.JPG11.JPG12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.JPG19.JPG2.jpg20.JPG21.JPG22.jpg23.jpg3.jpg4.JPG5.jpg6.JPG7.JPG8.jpg9.JPG
Udruženje za biološka istraživanja i zaštitu prirode „BIO.LOG“ - Society for Biological Research and Protection of Nature BIO.LOG
Ramiza Salčina 7, 71000 Sarajevo -
Bosna i Hercegovina
info@biolog.ba
http://www.biolog.ba