vrhlogoslogo SOD napis-slo

Invazivna vrsta školjke Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) pronađena u Hutovom blatu

 Tokom istraživanja Svitavskog jezera otkrivena je vrlo opasna invazivna vrsta školjke, Dreissena polymorpha (Pallas, 1771). Radi se o veoma invazivnoj vrsti, velike reproduktivne sposobnosti koja ima izražen negativan uticaj na staništa u kojima se nastani, a posebno na autohtone vrste školjkaša i drugih organizama koji se hrane filtriranjem vode. Vrsta je autohtona za područje Kaspijskog, Aralskog i Crnog mora, ali se raširila na veliko područje Evrope, Azije i Sjeverne Amerike.

U jezerskim i riječnim ekosistemima u kojima se pojavi D. polymorpha postaje jedna od dominantnih vrsta. Od osamdesetih godina česta je u vodama Dunavskog sliva u region, a posljednjih godina širi se i u Jadranskom slivu.

Slika pokazuje lokaciju nalaza školjke Dreissena polymorpha na kamenitim obalama sjeverne strane Svitavskog jezera.

D. polymorpha vijest

 

1.jpg10.JPG11.JPG12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.JPG19.JPG2.jpg20.JPG21.JPG22.jpg23.jpg3.jpg4.JPG5.jpg6.JPG7.JPG8.jpg9.JPG
Udruženje za biološka istraživanja i zaštitu prirode „BIO.LOG“ - Society for Biological Research and Protection of Nature BIO.LOG
Ramiza Salčina 7, 71000 Sarajevo -
Bosna i Hercegovina
info@biolog.ba
http://www.biolog.ba