vrhlogoslogo SOD napis-slo

How can dragonflies help a Balkan country into the European Union?

vijest birdlife clanakHow can dragonflies help a Balkan country into the European Union? - Odličan članak o projektu Udruženja BIO.LOG u dolini rijeke Neretve objavljen je na web stranici organizacije BirdLife International. Članak možete pročitati ovdje.

Ovaj članak govori o rezultatima istraživanja distribucije vilinih konjica tri ključna područja za zaštitu biodiverziteta Mediterana u Bosni i Hercegovini provedenog u okviru projekta „Kraška slatkovodna staništa: identifikacija i participativno planiranje očuvanja ugroženih vrsta beskičmenjaka i riba“. Vilini konjici predstavljaju malobrojnu, ali ekološki značajnu grupu insekata u slatkovodnim ekosistemima, ali i važne indikatore stanja i promjena u staništu. Pored toga, zahvaljujudi svojoj veličini i živim bojama vilini konjici su popularni i široj javnosti dobro poznati insekti koji predstavljaju tzv. „flagship“, odnosno harizmatične vrste i imaju veliki značaj u jačanju javne svijesti o vrijednosti i potrebi očuvanja slatkovodnih staništa. Crvena lista vilinih konjica mediterana navodi da su 32 vrste ugrožene na ovom području. Pored toga 10 vrsta koje žive na području mediteranskog bazena navedeno je u Annex-u II Direktive o staništima Evropske unije.

Natura 2000 sites CEPFTokom istraživanja utvrđeno je da ova područja uključuju važna staništa za tri vrste vilinih konjica od međunarodnog konzervacijskog značaja, prije svega od značaja za uspostavu mreže Natura 2000 u Bosni i Hercegovini, to su: Coenagrion ornatum, Lindenia tetraphylla i Cordulegaster heros. Na osnovu analize podataka i rezultata istraživanja identificirana su četiri područja koja zadovoljavaju uslove za uključenje u listu potencijalnih Natura 2000 područja za ove tri vrste vilinih konjica i date smjernice za bududa istraživanja i upravljanje ovim područjima u cilju dugoročne zaštite njihovih populacija u BiH. S obzirom da se C. ornatum i C. heros ne nalaze na referentnoj listi vrsta Mediteranskog biogeografskog regiona Evrope, ovaj prijedlog podrazumijeva i potrebu proširenja referentne liste Mediteranskog regiona.

Također, analizom postojedeg prijedloga za uspostavu Natura 2000 mreže u BiH utvrđeni su značajni nedostaci u identifikaciji područja za viline konjice zbog čega je potrebna revizija prijedloga koja bi bila zasnovana sa relevantnim i aktuelnim naučnim podacima.

 

1.jpg10.JPG11.JPG12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.JPG19.JPG2.jpg20.JPG21.JPG22.jpg23.jpg3.jpg4.JPG5.jpg6.JPG7.JPG8.jpg9.JPG
Udruženje za biološka istraživanja i zaštitu prirode „BIO.LOG“ - Society for Biological Research and Protection of Nature BIO.LOG
Ramiza Salčina 7, 71000 Sarajevo -
Bosna i Hercegovina
info@biolog.ba
http://www.biolog.ba