vrhlogoslogo SOD napis-slo

Naš projekat predstavljen u časopisu Agrion / Our project presented in Agrion journal

Agrion naslovnaRezultati - odonatoloških istraživanja provedenih u okviru našeg projekta prezentovani su u posljednjem izdanju Agriona, biltena Svjetske odonatološke asocijacije (Worldwide Dragonfly Association - WDA). Članak prije svega predstavlja rezultate istraživanja Natura 2000 vrsta i identifikaciju potencijalnih Natura 2000 područja za vrste Coenagrion ornatum i Cordulegaster heros, a koja bi bila i prva područja za zaštitu ovih vrsta u mediteranskom biogeografskom regionu Evrope.

PDF članka možete pogledati ovdje.

Kompletan broj možete pronaći na ovom linku:Agrion 20 (2).

 

The results of odonatological research conducted in the scope of our project are presented in Agrion, the bulletin of the Worldwide Dragonfly Association (WDA). The article focuses on the Natura 2000 (N2K) species and the identification of several potential N2K areas, particularly the first areas for Coenagrion ornatum and Cordulegaster heros in the Mediterranean biogeographical region in Europe.

The PDF of the article is available here.

Link to the complete issue:Agrion 20 (2).

1.jpg10.JPG11.JPG12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.JPG19.JPG2.jpg20.JPG21.JPG22.jpg23.jpg3.jpg4.JPG5.jpg6.JPG7.JPG8.jpg9.JPG
Udruženje za biološka istraživanja i zaštitu prirode „BIO.LOG“ - Society for Biological Research and Protection of Nature BIO.LOG
Ramiza Salčina 7, 71000 Sarajevo -
Bosna i Hercegovina
info@biolog.ba
http://www.biolog.ba