vrhlogoslogo SOD napis-slo

Praćenje stanja populacija ugroženih vrsta vilinih konjica na identifikovanim potencijalnim Natura 2000 područjima za viline konjice u Ljubuškom polju u 2017. godini

Coenagrion ornatum photo-Dejan KulijerU okviru projekta „Kraška slatkovodna staništa: identifikacija i participativno planiranje očuvanja ugroženih vrsta beskičmenjaka i riba“, područje Ljubuškog polja je identifikovano kao izuzetno značajno za potočnog plavca (Coenagrion ornatum) u Bosni i Hercegovini. DSCN43231lstraživanje je pokazalo da ova vrsta naseljava pogodna staništa u različitim dijelovima polja, te da ovo područje predstavljaju jedno od najboljih u ovom trenutku poznatih staništa ove vrste u BiH koje zadovoljava uslove za uključenje u prijedlog buduće ekološke mreže Natura 2000 na području BiH.

Tokom obilaska staništa ove vrste na području Ljubuškog polja u maju mjesecu 2017. godine, pored već poznatih lokacija, ovu vrstu smo zabilježili i na nekoliko novih lokaliteta unutar, ali i izvan do sada identifikovanog područja. Na mapi na kojoj su prikazane granice predloženog područja, crvenom bojom su označena područja na kojima su registrovani novi lokaliteti ove vrste, dok plavi kvadrati predstavljaju ranije poznate lokacije na kojima je vrsta registrovana.

Ljubusko noviOva vrsta se nalazi na Aneksu II Direktive o staništima EU, a prema Mediteranskoj i Evropskoj Crvenoj listi označena je kao gotovo ugrožena vrsta (NT). Potočni plavac u Evropi bilježi stalni pad brojnosti, a glavni razlozi ugroženosti je uništenje staništa.

DSCN42881Potočni plavac naseljava male, osunčane i plitke, sporo tekuće potoke ili kanale sa stalnim prilivom sveže vode koji su vrlo često obrasli bujnom vodenom i močvarnom vegetacijom. S obzirom da su primarna staništa ove vrste u značajnoj mjeri uništena ili degradirana, danas je najčešće nalazimo u sekundarnim staništima, kao što su kanali za navodnavanje. Međutim, kao posljedica napuštanja tradicionalne poljoprivredne proizvodnje dolazi do zapuštanja ovih kanala, tako da i ova staništa postaju sve rjeđa. Odrasli insekti se po izlijetanju ne udaljavaju mnogo od vodenih staništa na kojima se razmnožavaju, što vrstu čini dodatno ranjivom.

 

 

 

1.jpg10.JPG11.JPG12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.JPG19.JPG2.jpg20.JPG21.JPG22.jpg23.jpg3.jpg4.JPG5.jpg6.JPG7.JPG8.jpg9.JPG
Udruženje za biološka istraživanja i zaštitu prirode „BIO.LOG“ - Society for Biological Research and Protection of Nature BIO.LOG
Ramiza Salčina 7, 71000 Sarajevo -
Bosna i Hercegovina
info@biolog.ba
http://www.biolog.ba